Valentine’s day Giveaway Winner!!!

I know, I know, I said that I’ll post the winner at 4:00pm EST, but one meeting I had in the morning got postponed, so I had more than enough time to shoot the video and post the winner. I’m happy my Bulgarian readers won’t have to wait until 11 pm to see who won too. //  Знам, знам, казах, че ще публикувам името на победителя в 23 ч БГ време, но една от срещите ми сутринта се отложи и имах повече от достатъчно време да заснема видеото и да пусна победителя. Радвам се, че не се наложи да чакате до 11 вечерта.

I bet you are all excited as I am, BUT let’s take a look at that SURPRISE PRIZE first, shall we?// Сигурна съм, че всички се вълнувате като мен, но нека да погледнем първо какъв беше подаръка изненада!

Valentine's day Giveaway 20111

The prize includes// Наградата включва :

1. A Valentine’s day card – 5″/7″ with a girl and a bird ( envelope included), in a cellophane bag.// Картичка за Св Валенти с момиченце и птиче ( плик е включен), в прозрачна торбичка.

Valentine's day Giveaway 20113

 2.   A bookmark– 2.5″/8.5″, in a cellophane bag.// Книгоразделител в прозрачна торбичка.
 Valentine's day Giveaway 201110
3. A jewelry box with padding–  3.5″/3.5″  ( it can be used for the little notepad too), in a cellophane bag.// Кутия за бижу с вата ( може да се използва и за тефтерчето), в торбичка.

Valentine's day Giveaway 20117     Valentine's day Giveaway 20114   


4. A sticky note notepad – 3″/3″, in a cellophane bag.// Тефтерче с лепнещи бележки, в прозрачна торбичка.

     Valentine's day Giveaway 20119     Valentine's day Giveaway 20118

The little notebook can be stored inside the jewelry box as well// Тефтерчето може да се сложи и в кутийката за бижута, както споменах:Valentine's day Giveaway 201111

And here is the whole thing in cellophane bags// И ето тук е комплектът в прозрачни торбички

Valentine's day Giveaway 201113

Yesterday, after going through pages and pages of comments…// Вчера след като минах през страници и страници пълни с коментари…

 Valentine's day Giveaway Winner2
…I finally managed to cut and fold all of the 156 names and place them in a glass bowl so my little assistant can choose the winner today. But let’s not prolong  the agony anymore…// …Но Най-накрая успях да изрежа и сгъна всички 156 имена и да ги сложа в стъклената купа, от която моята малка асистентка щеше да избере победител днес. Да не удължаваме допълнително агонията…

DRUM  ROLL PLEASE…// Барабани моля…

And the WINNER is…// И победителят е…

Congratulations, Mаги! Please contact me with your postal address so I can send you the prize!  // Поздравления, Маги! Моля свържи се с мен и ми изпрати пощенския си адрес, за да мога да ти изпратя наградата!
Here is a picture for more clearer view of the name of the Winner// Ето тук и по-ясна снимка на името на победителя:
Valentine's day Giveaway Winner3

Happy Valentine’s Day, everyone! // Честит Св. Валентин на всички!