How to take pictures of artwork?- I need advice!

And this is the question!
My portfolio website is on it’s way to be finished and I am seriously starting to worry that I am not prepared with the quality pictures I want.
I am starting to research the issue and I would greatly appreciate your input!

I remember when I went to see the Met and what a huge difference there was between the paintings I’ve “seen” on pictures and in reality! I know it is almost impossible to show them the exactly as they look like on picture, but still, there must be something I can do to make it better!  Just a quick comparison with a watercolor of mine, which was first photographed…..

WatercolorNov20093

And then scanned….

Winter forest- scan

What can I say…huge difference! Although the second one is not exactly as the original it’s pretty close!

But…the issue with scanning is first- I’m not very experienced with it and second, there is a limit to the size I can scan.

I would deeply appreciate your thoughts on the matter!

************************************************************************************
In Bulgarian/ На български

Как да снимаме картини?
Сайтът с портфолиото ми е почти завършен и аз сериозно започвам да се притеснявам, че не съм подготвена с качествени изображения, за да ги сложа там. Затова започнах да чета по този въпрос и би ми било много интересно да споделите вашите мисли и опит!
Спомням си когато ходих до музея Метрополитън и каква поразителна разлика имаше между картините, които бях “виждала” на снимка и оригиналите! Знам, че е почти невъзможно снимката да е едно към едно с оригинала, но все трябва да има нещо, което да се направи, за да може изображенията да се доближават до реалността!

Може да видите сравнението горе м/у снимано и сканирано изображение на един и същи акварел, които правих. Има коренна разлика! Второто изображение ( сканираното) макар, че не е точно като оригинала е доста по-близо като качество. 
Но проблемът със сканирането е, че аз нямам опит, а не е толкова просто като сканирането на обикновен документ и второ, има лимит в размера на това, което може да се сканира.

Много ще се радвам да споделите мисли по въпроса как се справяте вие с този проблем!